EnergieSlim bvba

Verwarmingsaudit grote vermogens:

Wanneer verwarmingsaudit van de verwarmingsinstallatie?

De frequentie van audit hangt af van het vermogen van uw centra(a)l(e) stooktoestel(len) en het soort brandstof.

 

Praktisch:

Bij de opmaak van een verwarmingsaudit is het noodzakelijk dat ik de verwarmingsinstallatie (stooktoestellen, afgiftesysteem, ...) en het gebruik (type gebouw, ...) kom inspecteren. Dit duurt ongeveer 1 uur.
De verbruikte brandstof gedurende een gekende periode moet in het auditprogramma ingegeven worden. Hou facturen van verbruikte brandstof bij de hand!